Hot Sweaty Summer

Zomer 2019… Om in te lijsten. Bij deze:

 Sungrooves, Ravenstein

 Backstage Zwarte Cross

 Party all the Time

 Roze Woensdag, Festival Op ‘t Eiland, Nijmegen

 Roze Woensdag, Hotel Credible, Nijmegen

 El Diskoteka Transpirado